Människor som arbetar i vårdinrättningar utsätts ofta för bakterier medan de är med eller runt patienter. Vaccinerande vårdpersonal (HCP), som läkare och sjuksköterskor, hjälper till att skydda dem…

Forskning om lysintillskott Även om forskning om användningen av lysintillskott är begränsad, tyder vissa studier på att lysintillskott håller löfte som behandling för vissa hälsobetingelser. Här är en…

DTaP-vaccinet är ett kombinationsvaccin som används för att immunisera unga barn mot tre olika infektionssjukdomar: difteri, stelkramp och kikhosta. Det ska inte förväxlas med DTP-vaccinet som immuniserar mot…

Barn får mycket vaccinationer när de är små, men många föräldrar och andra vuxna glömmer att de kan behöva immuniseringar också. Bara för att du är en vuxen…