Medan det inte finns någon faktisk fostervävnad i vacciner, har vissa vacciner en tyglänk till fostervävnad. Vissa vacciner, inklusive vaccin mot mössmusslor Rubella (MMR), innehåller levande dämpade (försvagade)…

Några tror att du kan berätta om ett ben bryts av huruvida du kan använda den, till exempel en ung idrottsman som tror att benet inte är trasigt…

Intresset för ett UTI-vaccin slogs på 1950-talet, och sedan dess har forskare letat efter ett livskraftigt vaccin som förhindrar bakterierna E. coli från att kolonisera blåsan och därmed…