Under vintermånaderna är postviralhost ett vanligt problem för patienter med KOL och / eller astma, och kan resultera i brösttäthet eller muskelvärk utöver den konstanta hostningen i upp…

Neuropati, som bokstavligen betyder "nervsjukdom" är ett relativt vanligt problem hos patienter med avancerad njursjukdom eller patienter med slutskedet njursjukdom som är i dialys. Du kanske känner till…

Urinvägsinfektioner (UTI) är ofta milda och kan ibland lösa sig med ingenting annat än rikliga vätskor och kanske en mild OTC-smärtstillande medel. Om du varar i mer än…

Njursjukdom Penis hälsa Prostatahälsa Är du orolig för att du har läckt urin, urinerar vanligare än vanligt eller upplever andra symtom på urininkontinens? Du ska inte skämmas, du…

Njursjukdom Penis Hälsa Prostatahälsa Har du någonsin haft en kall och läckt urin när du hostade eller nysade? Om du har, har du upplevt övergående inkontinens: en tillfällig…