Tilltalande nekad medicinska fordringar

försäkringsbolaget inte, försäkringsbolaget inte betalar, inte betalar, andra skäl, blivit nekade

 • Geriatrisk vård
 • Sjukvårdskompensation
 • Medicinsk teknik
 • Medicinsk tillförsel
 • När det görs korrekt kan tilltalande medicinska påståenden vara ett effektivt sätt att lösa och ta emot betalning för de påståenden som nekas på grund av andra skäl än för enkla registreringsfel. Vissa krav är lättare att lösa än andra på grund av ett kodnings- eller faktureringsfel. Andra kan vara mer komplicerade. Innan du gör en överklagande är det viktigt att du utvärderar kravet om att det är värt att spendera tid och pengar.

  Ange en dollarbelopp. Beroende på den genomsnittliga summan av dina medicinska påståenden är det viktigt att sätta ett dollarbelopp för fordringar som har blivit nekade att överklagas. Vissa faciliteter väljer att bara överklaga fordringar högre än $ 9,99. Om ditt medicinska kontor har påståenden som har ett högt värde eller har många utestående konton, kan det vara ditt bästa att ställa in ditt överklagande belopp högre för att se till att värdefull tid inte spenderas på att jaga låga dollarkonton. Detta inkluderar också linjelader som nekas utan medicinsk nödvändighet eller andra skäl av försäkringsbolaget.

  Granska Denial Reason. Anledningen till att ett påstående har nekats är viktigt när man beslutar att överklaga. Om du tror att försäkringsbolaget felaktigt nekat ditt anspråk bör du definitivt göra ett försök att överklaga sitt beslut. En populär förnekelse som lätt kan överklagas är ingen förhandstillstånd.

  Många gånger har godkännande mottagits för patientens behandling men många gånger lämnas bort från anmälningsblanketten. Detta borde vara en enkel lösning, särskilt eftersom försäkringsbolaget beviljat tillståndet i första hand. Du kan eventuellt korrigera detialet med ett enkelt telefonsamtal, återkalla försäkringsanspråk eller lämna in ett överklagandebrev.

  Fördröj inte. Försök att överklaga ditt överklagande inom 7 dagar från mottagandet av ett avslag. Ju längre du tar för att lösa ett förnekande, desto lägre är chansen att få din överklagande godkänd. Varje försäkringsbolag har en tidsfrist för inlämning och ibland när fordringar inte löser sig direkt kan de lämnas i kundfordringar för länge att inte göra inlämningsfristen.

  Få patientens hjälp. Patienter kan vara din bästa resurs när du har problem med att få försäkringsbolag att betala fordringar. Patienten kanske inte tror att de kan vara till nytta, men det finns två stora motivatorer för att få dem på din sida. En – patienter betalar mycket pengar i försäkringspremier för sin försäkring och om försäkringsbolaget inte betalar sin del kan patienterna se dem på ett negativt sätt. Påminn patienter om att försäkringsbolaget syftar till att betala sina medicinska räkningar. Det skulle vara till hjälp om de ringde försäkringsbolaget på din vägnar. Två – många gånger om försäkringsbolaget inte betalar är patienten slutligen ansvarig för att betala räkningen beroende på avslaget. Återigen, påminna patienter att de är ansvariga för räkningen och om försäkringsbolaget inte betalar, kommer de att behöva.

  Många patienter är villiga att kontakta försäkringsbolaget i stället för att betala fordran själv.

  Känn ditt kontrakt. Några förnekande som ditt medicinska kontor mottar kan vara emot villkoren i ditt kontrakt. Specifikt är det viktigt att känna till och förstå "Täckta tjänster" och "Kompensation". Denna information kan vara användbar i tilltalande påståenden som aldrig borde ha blivit nekade i första hand.

  Använd Outside Resources. Om det behövs dra fördel av externa resurser för att hjälpa till att få dina utestående förnekade fordringar betalade. Använd tjänsterna hos en outsourcingbyrå ​​eller ge din personal jobbhjälp för att få jobbet gjort.

  Like this post? Please share to your friends: